Najlepsze co oferuje serwis ploterów w okolicy Poznania

Czym jest macierz raid 0, z której odzyskujemy często utracone dane?

Czym jest macierz raid 0, z której odzyskujemy często utracone dane?

 

W momencie, kiedy chcemy dokonać obróbki graficznej albo montaż audio-video, przeznaczamy do tego właśnie macierz raid 0. Ta z kolei ma zastosowanie przeznaczone do plików o dużej pojemności, jakie mają, np. multimedia. Całkowity, jeden napęd logiczny w systemie macierzy tworzą dyski zespolone. Charakteryzuje je duża szybkość, gdzie dysk podzielony jest na zapis i odczyt danych w kilku dyskach traktowanych, w ten sposób mają one zdolność do równoległego zapisu i odczytu, dzięki temu nie potrzebują dysku parzystego do zapisu danych. Odzyskiwanie danych Wrocław, jest w przypadku macierzy raid 0 bardzo znikome, a już na pewno trudne ze względu na dużą nadmiarowość.  

 

Co zrobić jeśli dysk raid 0 zostanie uszkodzony, a zależy nam na odzyskaniu danych?

 

Dysk raid 0 posiada także funkcję informowania nas o awarii uszkodzonego dysku, robiąc to poprzez sygnał dźwiękowy. W takim przypadku na pewno nie wolno nam zainstalować go ponownie. Należy także unikać zastępowania więcej niż jednego dysku. Stanowczo nie powinniśmy podejmować ponownych prób wprowadzania napędu do macierzy, która jest w trybie wyłączenia. Istotnym krokiem, jakiego nie należy wykonywać jest także nieusuwanie więcej niż jednego dysku w tym samym momencie, chyba że zostały one oznaczone i będziemy potem wiedzieli skąd pochodzi dany dysk.  Pierwszym ważnym krokiem, jaki powinniśmy podjąć w celu odzyskiwania danych Wrocław, jest utworzenie kopii danych. Kopia zapasowa uchroni nas przed całkowitą utratą danych. Z tak zabezpieczonymi danymi możemy dopiero odtwarzać macierz. Czas jaki potrzebny będzie na odzyskiwanie danych z macierzy raid 0 firmie zajmującej się takimi awariami, jest zależny od ilości dysków i systemu w jakim się znajdują. Sama analiza problemów w dysku trwa do 3 dni roboczych, na tej podstawie określa się czas potrzebny na naprawę uszkodzenia i odzyskanie utraconych danych. Szacuje się, że naprawa może trwać do nawet 100 godzin. Należy pamiętać, że każdy proces odzyskiwania danych jest procesem dość złożonym i  mało oczywistym dla laików. Każdy najdrobniejszy błąd w celach samodzielnej naprawy może skończyć się całkowitą utratą danych. Warto więc nie oszczędzać w tym przypadku pieniędzy i zgłosić się do profesjonalisty, który będzie miał większe szanse naprawić awarię, której jeszcze nikt nie próbował własnym siłami likwidować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.