Najlepsze co oferuje serwis ploterów w okolicy Poznania

Jak ustawić ploter tnący?

Jak ustawić ploter tnący?

Można do tego celu użyć klawiatury.

Prędkość – p

Moc – pozwala na ręczne zmiany mocy lasera.

Bazuj – Pozycja „Bazuj” to pozycja X=0 & Y=0 & Z=0. Ta funkcja powoduje, że ploter ustawia się do pozycji 0.0.

To niezmiernie ważne, gdyż, to ustawienie kasuje stare informacje ze sterownika

i z pamięci komputera umożliwiając „świeży” start.

Przesuń o – „do współrzędnych maszyny”: Po tej komendzie głowica uda się w jakiekolwiek ustawione współrzędne X i Y.

Do współrzędnych projektu” – aby włączyć tą opcję należy znać dokładne współrzędne położenia materiału.

o zadaną wartość”. Po tej komendzie głowica plotera przesunie sie we wszystkich osiach w których wpisano jakiekolwiek wartości dodatnie lub ujemne.

Musimy pamiętaj o jednej rzeczy. Szybkość i moc ustawiona w tym oknie nie będzie miała wpływu na parametry z jakimi będzie wycinany projekt. W celu ustawienia tych parametrów należy przejść na zakładkę “Cięcie”. Ta konfiguracja pozwoli nam ręcznie zmienić szybkość wycinania. Ponadto w trakcie cięcia projektu możemy przy pomocy tej funkcji korygować na bieżąco prędkość cięcia. Zmiany te obowiązują tylko w ramach bieżącego cięcia, bowiem ponowne uruchomienie cięcia projektu rozpocznie się z ustawieniami z konfiguracji.

Konfiguracja – ustawianie parametrów pracy

Odpowiednie opcje oraz funkcje należy wybrać przed otwarciem rysunku.

Aby produkty w pełni odpowiadały wymiarom z projektu należy uwzględnić szerokość wypalanej ścieżki bowiem różne materiały różnie się zachowują i różnie następuje ich wypalenie w kontakcie z wiązką lasera.

Wartości takie trzeba ustalić indywidualnie nawet w zależności od użytego materiału a nawet partii dostawy.

Konfiguracja – ustawianie parametrów pracy plotera

Tutaj również odpowiednie opcje i funkcje należy wybrać przed otwarciem rysunku.

Jeżeli używamy funkcji miękki start i na wyciętej powierzchni da się zauważyć delikatne linie zgodne z przebiegiem głowicy laserowej, to nad materiałem należy zmniejsz moc spoczynkową lasera.

Przybliżone wartości, jakie należy ustawić dla poniższych modeli przy których linie te nie powinny się pojawiać:

QSL1 1 – 8% mocy znamionowej

QSL32 – 10% mocy znamionowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.